single.php
. . . rookvrij Kan ik mijn medewerkers verbieden om te roken tijdens werk?

Kan ik mijn medewerkers verbieden om te roken tijdens werk?

Categorie
Rookbeleid
Ingestuurd op
6-dec-2019

Vraag:

Kan ik mijn medewerkers verbieden om te roken tijdens werk?

Antwoord:

Ja, dat kan. De Raad van Bestuur of directie kan medewerkers verbieden om in werktijd te roken. Bron: Loket Gezond Leven.

Zo’n rookverbod, al dan niet vastgelegd in de huisregels, maakt onderdeel uit van het Arbobeleid en betreft een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden. De OR heeft op grond van artikel 27 lid 1 sub d van de Wet op de Ondernemingsraden instemmingsrecht ten aanzien van het vaststellen, wijzigen of intrekken van zo’n regeling. Wettelijke pauzes zijn geen werktijd en dus “eigen tijd” van de medewerker. Tijdens deze pauzes mag de medewerker roken. Als er een rookverbod geldt op het terrein van de instelling dan moet de medewerker het terrein verlaten voordat hij of zij mag roken.

Achtergrondinformatie:

Wetgeving op het gebied van roken is de Tabaks- en rookwarenwet (externe link). Een belangrijke regel van die wet is dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. Dat betekent dat er niet mag worden gerookt op het werk, zelfs niet als iedereen het zegt goed te vinden als er wordt gerookt. Hiermee wordt gezondheidsschade door passief roken vermeden. Het rookverbod geldt voor iedereen en geldt overal op het werk. Er zijn een aantal uitzonderingen waar wel mag worden gerookt: rookruimtes, buiten in de open lucht, en in een aantal bijzondere gevallen (bijvoorbeeld: in een huiskamer in de psychiatrie, ouderenzorg of maatschappelijke opvang, maar dan alleen wanneer er twee huiskamers zijn, mag er één worden ingericht om te roken). De werkgever is vrij om in rookruimtes te voorzien of (extra) rookpauzes toe te staan. Overigens geldt voor zo’n pauzeregeling dat de OR instemmingsrecht heeft op grond van artikel 27 lid 1 onderdeel b.


Zoek opnieuw
Stel uw vraag

Stel een vraag
Scroll naar top