page.php
. . . Privé: Wet & beleid Roken op de werkplek

Roken op de werkplek

In de Tabaks- en Rookwarenwet staat dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. De werkgever is hier verantwoordelijk voor en hij moet er dus voor zorgen dat de wet nageleefd wordt. Als mensen zich niet houden aan de regels is het aan de werkgever om stappen te ondernemen.

Ook mensen die in de horeca werken hebben recht op een rookvrije werkplek. Een uitzondering op het rookverbod gold bij een café zonder personeel dat kleiner is dan 70 m2. Maar door een uitspraak van de Hoge Raad is het roken in kleine cafés sinds oktober 2014 ook verboden.

Geen rookvrije werkplek

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is belast met het toezicht op de naleving van de Tabakswet. Is er sprake van een overtreding, dan kun je bij de NVWA een klacht indienen. Dat kun je doen met dit klachtenformulier of door te bellen met de klachtenlijn: 0900-0388. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Als niets helpt kun je uiteindelijk naar de rechter stappen. Deze kan een werkgever opleggen om een rookbeleid in te voeren. Juridische stappen hebben vaak een behoorlijke impact, maar als niets anders helpt kan dit de enige oplossing zijn. Het kan de sfeer op het werk wel negatief beïnvloeden of tot behoorlijke spanningen leiden. Daarom is het raadzaam je bij te laten staan door een advocaat. Meer informatie hierover kun je opvragen bij je vakbond of rechtsbijstandsverzekering.

Wie geen advocaat of mediator kan betalen, heeft recht op een vergoeding voor de kosten via gesubsidieerde rechtsbijstand. Je betaalt wel een eigen bijdrage. Op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand is meer informatie te vinden.

Vergroot lettertype
Scroll naar top