single.php
. . . wet Kan ik mijn medewerkers verbieden om in de (halfuurs) pauze te roken in dienstkleding?

Kan ik mijn medewerkers verbieden om in de (halfuurs) pauze te roken in dienstkleding?

Categorie
Rookbeleid
Ingestuurd op
5-dec-2019

Vraag:

Kan ik mijn medewerkers verbieden om in de (halfuurs) pauze te roken in dienstkleding?

Antwoord:

Ja, dat kan.
Het verbod om te roken in dienstkleding kan onderdeel uitmaken van de huisregels. Hoewel het onderwerp huisregels niet in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt genoemd worden huisregels en wijzigingen daarop meestal als een instemmingsplichtig onderwerp behandeld. Zo ook op het verbod om te roken in dienstkleding.  

Zo’n verbod op roken in dienstkleding, al dan niet vastgelegd in de huisregels, kan onderdeel uitmaken van het Arbobeleid en maakt dan onderdeel uit van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden. De OR heeft op grond van artikel 27 lid 1 sub d van de Wet op de Ondernemingsraden instemmingsrecht ten aanzien van het vaststellen, wijzigen of intrekken van zo’n regeling.


Zoek opnieuw
Stel uw vraag

Stel een vraag
Scroll naar top