single.php
. . . wet Roken op de werkplek

Roken op de werkplek

In de Tabaks- en Rookwarenwet staat dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. De werkgever is hier verantwoordelijk voor en hij moet er dus voor zorgen dat de wet nageleefd wordt. Als mensen zich niet houden aan de regels is het aan de werkgever om stappen te ondernemen.

Ook mensen die in de horeca werken hebben recht op een rookvrije werkplek. Een uitzondering op het rookverbod gold bij een café zonder personeel dat kleiner is dan 70 m2. Maar door een uitspraak van de Hoge Raad is het roken in kleine cafés sinds oktober 2014 ook verboden.

Geen rookvrije werkplek

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is belast met het toezicht op de naleving van de Tabakswet. Is er sprake van een overtreding, dan kun je bij de NVWA een klacht indienen. Dat kun je doen met dit klachtenformulier of door te bellen met de klachtenlijn: 0900-0388. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Als niets helpt kun je uiteindelijk naar de rechter stappen. Deze kan een werkgever opleggen om een rookbeleid in te voeren. Juridische stappen hebben vaak een behoorlijke impact, maar als niets anders helpt kan dit de enige oplossing zijn. Het kan de sfeer op het werk wel negatief beinvloeden of tot behoorlijke spanningen leiden. Daarom is het raadzaam je bij te laten staan  door een advocaat. Meer infomatie hierover kun je opvragen bij je vakbond of rechtsbijstandsverzekering.

Wie geen advocaat of mediator kan betalen, heeft recht op een vergoeding voor de kosten via gesubsidieerde rechtsbijstand. Je betaalt wel een eigen bijdrage. Op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand is meer informatie te vinden.

Rookruimte

Instellingen mogen dus nog wel buiten op hun eigen terrein een rookabri houden. In de buitenlucht mag gerookt worden. De rookabri moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • De rookplek moet volledig buiten het gebouw geplaatst zijn.
  • De voorziening mag niet aan het gebouw grenzen of bevestigd zijn. Op binnenplaatsen en onder afdakjes van het gebouw mag dus niet gerookt worden.
  • De rookplek mag geen andere functie hebben waar niet-rokers de voorziening voor moeten betreden, zoals een fietsenhok.
  • De rookplek mag geen overlast geven voor mensen die naar binnen of naar buiten gaan.
  • De rookplek mag geen overlast naar binnen geven, bijvoorbeeld door openstaande ramen.

Als er geen beschutte rookplek op het buitenterrein wordt ingericht, mag er onder de volgende voorwaarden in de open lucht gerookt worden.

  • Mensen die het gebouw betreden of verlaten mogen niet worden blootgesteld aan de rook.
  • De rook mag geen overlast in het gebouw veroorzaken, bijvoorbeeld door openstaande ramen.

De bedoeling is het roken te ontmoedigen zodat mensen gaan stoppen. U kunt hier meer over lezen in het Nationaal Preventieakkoord waarin de Rijksoverheid haar plannen voor een gezonde samenleving heeft beschreven.

Voor werknemers die willen stoppen met roken is er ondersteuning mogelijk. Hier kunt u er meer over lezen.

Stel een vraag
Scroll naar top