single.php
. . . kind Wat zijn de (extra) risico’s van roken voor jongeren?

Wat zijn de (extra) risico’s van roken voor jongeren?

Hoe vroeger jongeren beginnen met roken, hoe langer zij in hun leven aan de schadelijke stoffen in tabaksrook blootgesteld zijn. Uit een grote overzichtsstudie naar de gevolgen van tabaksgebruik door jongeren is een aantal conclusies te trekken:

  • Roken en nicotineverslaving, al beginnend in de adolescentie;
  • Actief roken enerzijds en een verminderde longfunctie en een verminderde groei van de longen tijdens de adolescentie anderzijds;
  • Actief roken en astmatische ademhalingsproblemen bij kinderen en jongeren die daar gevoelig voor zijn;
  • Roken tijdens de jeugd en aderverkalking in de buikaorta (grote lichaamsslagader) bij jonge volwassenen.

Het is aannemelijk (maar het bewijs is niet onomstotelijk) dat:

  • Roken door jongeren bijdraagt aan later gebruik van cannabis en harddrugs;
  • Roken niet bijdraagt aan een afname van het lichaamsgewicht (wat wel door jongeren wordt verondersteld);
  • Er een oorzakelijk verband bestaat tussen roken in de adolescentie en vroege volwassenheid en latere aderverkalking van de kransslagaderen (van het hart);
  • Roken leidt tot blijvende hersenschade in het puberbrein. Door de nicotine neemt het concentratievermogen af en neemt de impulsiviteit toe, waardoor de leerprestaties kunnen afnemen. Deze schade wordt in de loop van het leven niet hersteld.
Stel een vraag
Scroll naar top