single.php
. . . verkoop Tabaksindustrie

Tabaksindustrie

Additieven

In sigaretten en shag worden, afgezien van tabaksbladeren en pulp van de tabaksplant (vermalen plantendelen), meerdere stoffen verwerkt. Toevoegingen, ofwel ‘additieven’, maken sigaretten aantrekkelijker of verslavender. Deze stoffen zorgen er bijvoorbeeld voor dat het lichaam meer nicotine opneemt uit de rook of dat de rook minder irriteert in de longen en dieper kan worden ingeademd. Ook voegen fabrikanten allerlei stoffen toe om de smaak te verbeteren, zoals suiker, cacao, vanille en menthol. Gemiddeld bevat een sigaret ongeveer 25 verschillende additieven, die samen ongeveer 10 procent van het gewicht uitmaken. 

Niet alleen bij de verbranding van tabak, maar ook bij de verbranding van deze additieven kunnen giftige en kankerverwekkende stoffen ontstaan. Bekende kankerverwekkende stoffen in tabaksrook zijn benzeen, nitrosaminen en formaldehyde. Sommige additieven zijn onschadelijk bij inslikken, maar wel ongezond als ze worden verbrand en ingeademd in de longen.  

Voor meer informatie over additieven in tabak kun je kijken op de websites van het RIVM:
www.tabakinfo.nl (voor volwassenen)
www.watziterintabak.nl (voor jongeren)

E-sigaretten

Sinds enkele jaren zijn er elektronische sigaretten ofwel ‘e-sigaretten’ op de markt. Deze bevatten geen tabak, maar meestal wel nicotine. Bij het inhaleren wordt vloeistof verhit, waarvan de damp wordt ingeademd. E-sigaretten zijn minder ongezond dan gewone sigaretten, maar niet vrij van risico’s, onder andere vanwege de nicotine. 

De verkoop van elektronische sigaretten – met en zonder nicotine – aan jongeren onder 18 jaar is sinds 1 januari 2016 verboden. Daarnaast is reclame voor e-sigaretten niet meer toegestaan. Er gelden strengere regels voor de e-sigaret sinds 2015. Meer informatie over deze regels kun je hier vinden.

Een bijzondere variant van de e-sigaret is de shishapen: een kleine e-sigaret zonder nicotine en met verschillende zoete smaakjes, waarvan de marketing vooral op kinderen en jongeren is gericht.

Zie de factsheet e-sigaretten en de factsheet shisha-pen voor meer informatie.

‘Light’ en ‘milde’ sigaretten

  • Fabrikanten brengen ook sigaretten op de markt met het label ‘light’ of ‘mild’. Deze sigaretten geven per trekje minder nicotine en teer af.
  • In de praktijk blijkt dat de ‘light’ of ‘mild’ sigaretten geen gezondheidswinst opleveren, omdat de behoefte aan nicotine blijft bestaan. Daardoor gaan gebruikers van dit type sigaret (onbewust) op een andere manier roken: zij roken meer sigaretten, nemen meer trekjes per minuut, inhaleren dieper, roken de sigaret tot het eind toe op of houden met hun vingers of lippen de luchtgaatjes in het filter dicht.
  • Uiteindelijk krijgen gebruikers minstens evenveel schadelijke stoffen binnen als bij reguliere sigaretten. Rokers van ‘light’ of ‘milde’ sigaretten krijgen even vaak ziektes die door roken zijn veroorzaakt, als rokers van reguliere sigaretten.
  • De termen ‘light’ en ‘mild’ worden daarom als misleidend beschouwd en zijn inmiddels in de hele EU verboden.

Nieuwe regels voor tabak- en rookwaren

Er zijn sinds 20 mei jl. nieuwe regels voor tabak- en rookwaren. Alle sindsdien gedrukte sigarettenpakjes bevatten een waarschuwend plaatje. Voor e-sigaretten en navulverpakkingen is er een leeftijdsgrens van 18 jaar en een reclameverbod. Lees op de website Rijksoverheid.nl over deze nieuwe regels.

Nieuwe maatregelen tegen roken vanaf 2020

In het Nationaal Preventieakkoord staan maatregelen om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van tabaksproducten te beperken. Zo mogen supermarkten bijvoorbeeld vanaf 2020 rookwaren niet meer zichtbaar uitstallen. Ook wordt onderzoek gedaan naar hoe het aantal verkooppunten van tabakswaren kan worden terug gebracht. En moeten de verpakkingen van rookwaren vanaf 2020 neutraal zijn. Dat betekent dat alle pakjes een zelfde kleur hebben en er geen merknaam meer op staat.

Wat zit er in tabak?

In deze video wordt RIVM-wetenschapper Reinskje Talhout geïnterviewd over de toevoegingen in tabak.

Stel een vraag
Scroll naar top