single.php
. . . wet Publieke ruimtes

Publieke ruimtes

In de Tabaks- en Rookwarenwet staat dat er niet gerookt mag worden in publieke ruimtes. Dit zijn ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn. Overheidsgebouwen en ruimtes voor gezondheidszorg, welzijn,  sport, cultuur, onderwijs en openbaar vervoer zijn allemaal publieke ruimtes. Je kunt hierbij denken aan verpleegtehuizen, bibliotheken, theaters, congresgebouwen, luchthavens, jeugdhonken etc.

Ook bij een overdekt winkelcentrum geldt een rookverbod; zowel in de winkels als in de gangen en op de terrassen.

Sinds 1 juli 2021 zijn ook de rookruimtes in overheids- en openbare gebouwen verboden. Dat betekent dat scholen, ziekenhuizen, musea, sportkantines, bibliotheken, maar ook zorginstellingen, gemeentehuizen, de Tweede Kamer of ministeries vanaf die datum rookvrij zijn.  Per 1 januari 2022 geldt dit ook voor het bedrijfsleven. Het rookvrij maken van gebouwen en ruimtes waar Nederlanders komen of werken is één van de pijlers uit het Nationaal Preventieakkoord, dat staatssecretaris Blokhuis (VWS) in 2018 met meer dan 70 partijen sloot.

In het Nationaal Preventieakkoord streeft het kabinet samen met maatschappelijke partners naar een rookvrije generatie in 2040. Dat betekent dat 0% van de jongeren en zwangere vrouwen dan nog rookt en dat het aantal rokende volwassenen daalt van de huidige 20,2% (2020) naar 5%. Er is een factsheet beschikbaar over de sluiting van rookruimtes per 1 juli 2021.

De Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) handhaaft het verbod. Op de website van de NVWA lees je meer over de handhaving rondom roken en tabak.

Stel een vraag
Scroll naar top