single.php
. . . wet Kan ik als werknemer weigeren om te verblijven in ruimten waar gerookt wordt?

Kan ik als werknemer weigeren om te verblijven in ruimten waar gerookt wordt?

Vraag:

Kan ik als werknemer weigeren om te verblijven in ruimten waar gerookt wordt?

Antwoord:

Wees voorzichtig met werkweigering of verzuim. Het verdient aanbeveling om het probleem in eerste instantie bespreekbaar te maken. Als het een situatie betreft waarin volgens de Tabakswet niet gerookt mag worden, kunt u een klacht indienen bij de NVWA.

Maar in de Tabakswet zijn ook uitzonderingssituaties opgenomen waarin de werknemer geen recht op een rookvrije werkplek heeft. Bijvoorbeeld als er werk verricht wordt in als privé aan te merken ruimten (bv. bij mensen thuis, kamers in een verzorgingshuis, hotelkamers voor rokers, e.d.).  In de echte rookruimten hebben werknemers sinds juli 2011 op grond van Art. 2 lid 2 van het Besluit Uitvoering een duidelijk recht op bescherming tegen tabaksrook. Daardoor kunnen volgens de NVWA werknemers niet gedwongen worden in dergelijke rookruimten werkzaamheden te verrichten, tenzij er niet gerookt wordt op dat moment en er van tevoren heel goed geventileeerd is.

Een bedrijf dat regelmatig werknemers in rokerige ruimten moet laten werken zou er goed aan doen daarover regels op te nemen in het eigen rookbeleid, zodat er zo weinig mogelijk gezondheidsschade optreedt. De werkgever is overigens ook volgens de arbowetgeving verplicht om voor een zo gezond mogelijke werkomgeving te zorgen. Daarbij kan hij rekening houden met de individuele gevoeligheden van werknemers (bijvoorbeeld zwangere werkneemsters of werknemers met rookallergie of  long-, hart- en vaatziekten).

Stel een vraag
Scroll naar top