single.php
. . . wet Waarom hebben alle scholen de wettelijke verplichting om vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij schoolterrein te hebben?

Waarom hebben alle scholen de wettelijke verplichting om vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij schoolterrein te hebben?

Categorie
Tabakswet
Ingestuurd op
3-dec-2019

Vraag:

Waarom hebben alle scholen de wettelijke verplichting om vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij schoolterrein te hebben?

Antwoord:

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) wil bereiken dat de jeugd minder gaat roken. Het beleid is gericht op het voorkomen dat jongeren beginnen met roken en het ongewenst meeroken door de jeugd te beperken. Hiervoor is in de Tabaks- en rookwarenwet (artikel 8) opgenomen dat sinds 2014 geen tabak verkocht mag worden aan jongeren onder de 18 jaar.

Ook het verbod op roken in openbare ruimten, waaronder instellingen voor onderwijs, staat in de Tabaks- en rookwarenwet (art. 10, par. 5).

In 2016 is de wet uitgebreid met het amendement van Dik-Faber, dat per 2020 van kracht wordt. Vanaf 1 augustus 2020 is er een verbod om op de schoolterreinen te roken.

Het ministerie van VWS is de benodigde regelgeving aan het uitwerken in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).


Zoek opnieuw
Stel uw vraag

Stel een vraag
Scroll naar top