Opvoeding

Jonge kinderen

Bij de opvoeding van jonge kinderen is het belangrijk om meeroken te voorkomen, vanwege de gezondheidsrisico's en omdat kinderen kijken naar het voorbeeld dat je geeft. 

De folder met informatie voor ouders met kinderen van 0-12 jaar is hier te downloaden.

Pubers

Pubers experimenteren graag met allerlei dingen. Met roken is dat gevaarlijker dan het lijkt. Roken wordt heel snel een verslaving. En kinderen raken veel sneller verslaafd dan volwassenen. Rokers die jong zijn begonnen kunnen moeilijker stoppen.  

Het puberbrein is nog in ontwikkeling en daardoor extra kwetsbaar. Roken zorgt bij pubers voor blijvende hersenschade. Dat wil zeggen dat die schade niet meer wordt hersteld. Nicotine maakt dat het concentratievermogen afneemt en de impulsiviteit toeneemt. Dat betekent dat leerprestaties kunnen afnemen. Daarnaast is het zo dat roken jongeren gevoelig maakt voor andere verslavingen.

Het lijkt vaak of pubers geen advies nodig hebben. Zeker niet van hun vader en moeder. Toch is bekend uit onderzoek dat ze de mening van hun ouders wel belangrijk vinden. Pubers zijn vaak onzeker en willen juist grenzen en duidelijkheid. Zeg daarom tegen je kind dat je het belangrijk vindt dat hij of zij niet gaat roken. Praat er over, ook als je zelf rookt.

Tips voor praten met je kind over roken

  • Zorg ervoor dat het voor jullie allebei een goed moment is om te praten.
  • Probeer het gesprek in een prettige sfeer te laten verlopen. Geef je kind ook de ruimte om zijn eigen verhaal te vertellen. Je kind kan bijvoorbeeld denken dat het stoer is om te roken. Probeer dit duidelijk te krijgen en praat hierover.
  • Praat met je kind over de risico's van roken. Leg uit dat je wilt dat je kind gezond blijft.
  • Leg uit dat roken verslavend is en dat het moeilijk is om ermee te stoppen.
  • Reken samen eens uit hoeveel roken kost en wat je kind allemaal van dat geld kan doen.
  • De wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van sigaretten is 18 jaar. Dit is vastgesteld omdat sigaretten nog schadelijker effecten hebben bij gebruik op jonge leeftijd. Je kunt dit ook vertellen.
  • Blijf op de hoogte van wat je kind doet. Toon interesse en begrip voor de dagelijkse dingen en activiteiten van je kind. Zo heb je de meeste kans dat je kind vertelt wat hem bezighoudt. Afspraken maken en regels stellen kan dan makkelijker gaan.
  • Het is niet nodig om vaak met je kind over roken te praten. Beter één keer een goed gesprek, dan er steeds weer over beginnen.