Antwoord

Categorie
Stoppen met roken
Ingestuurd op
15-nov-2017

Vraag:

Ik las over een antirokenvaccin. Kunt u daarover meer vertellen?

Antwoord:

Verschillende onderzoeksgroepen over de hele wereld onderzoeken de werking van NicVAX, een experimenteel nicotinevaccin. Eén daarvan is de Universiteit Maastricht. Het vaccin veroorzaakt de aanmaak van nicotinespecifieke antilichamen. Die binden zich als je rookt aan de nicotinemoleculen in je bloed. De daaruit ontstane moleculen zijn te groot voor de bloedbarrière van de hersenen. Daardoor kan de nicotine zijn 'kickeffect' in de hersenen (de extra aanmaak van dopamine) niet hebben en verliest hij zijn verslavende werking. Als je dan na een tijdje niet roken toch weer opsteekt, ontbreekt de nicotinekick en blijven alleen de vieze smaak en de misselijkheid over. Daardoor vallen er minder stoppers terug na verloop van een tijd niet roken. Terugvallen na een keertje roken is een belangrijke oorzaak van het lage succespercentage van stoppogingen. Het duurt nog enige tijd voordat NicVAX alle tests heeft doorstaan en als geneesmiddel wordt toegelaten. De ervaring leert dat ieder nieuw middel veel verwachtingen oproept en dat het in de praktijk net als alle andere hulpmiddelen gewoon een hulpmiddel is. Een middel dat jouw besluit om te stoppen ondersteunt en niet een middel dat het voor je doet. Zo'n vaccin verandert niets aan alle (denk)gewoonten die met roken te maken hebben.


Zoek opnieuw
Stel uw vraag