Antwoord

Categorie
Gezondheid en roken
Ingestuurd op
6-nov-2017

Vraag:

Is het gebruik van de shisha-pen schadelijk?

Antwoord:

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM de risico’s van het gebruik van de shisha-pen in kaart gebracht. Uit deze risicoschatting kan geconcludeerd worden dat de voornaamste gezondheidsschade bestaat uit irritatie aan de luchtwegen (droge keel, hoesten). Dit kan al optreden na het nemen van één trekje.

Effecten na langdurig gebruik kunnen op basis van de beschikbare gegevens niet worden ingeschat, mede omdat nog onvoldoende bekend is hoe consumenten de shisha-pen precies gebruiken (o.a. hoe vaak en hoe lang geïnhaleerd wordt) en of consumenten de pen langdurig zullen gebruiken.

Hier is de factsheet over de shisha-pen te bekijken.

Zoek opnieuw
Stel uw vraag