Antwoord

Categorie
Tabakswet
Ingestuurd op
6-nov-2017

Vraag:

Wat wordt er aan controle op de handhaving van de leeftijdsgrens gedaan?

Antwoord:

De naleving van de leeftijdsgrens wordt gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

• Bij alle verkooppunten (tabaksspeciaalzaken, supermarkten, tankstations, horecagelegenheden, automaten, etc.) kan de NVWA steekproefsgewijs en onaangekondigd controles uitvoeren. Bij een geconstateerde overtreding kunnen boetes worden opgelegd oplopend tot € 4.500. Er waren in 2005 naar schatting echter meer dan 60.000 verkooppunten van tabak. Dat grote aantal bemoeilijkt de controle.

• Bij de invoering van de leeftijdsgrens in 2003 werden 5.891 inspecties uitgevoerd. Dat aantal liep in de jaren erna op tot 6.725 in 2005 (NVWA, 2005). Officiële gegevens van daarna ontbreken, maar bronnen vermelden dat het aantal is gereduceerd tot minder dan duizend in 2012 (www.tabaknee.nl). Dit komt mede omdat de prioriteit is verschoven naar handhaving van de rookvrije horeca.

• De kans dat tijdens een controle een overtreding wordt vastgesteld is gering. Ook dat draagt eraan bij dat het aantal opgelegde maatregelen beperkt is tot enkele tientallen per jaar.

• De naleving van de leeftijdsgrens wordt op verschillende manieren ingevuld. Tabaksverstrekkers maken het meest gebruik van het tonen van een legitimatiebewijs: een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.

• Niettemin blijken jongeren onder de 18 jaar die tabakswaren willen kopen, dat zonder al te veel belemmeringen te kunnen doen.


Zoek opnieuw
Stel uw vraag