single.php
. . . effecten Is er een relatie tussen roken en depressie?

Is er een relatie tussen roken en depressie?

Categorie
Gezondheid en roken
Ingestuurd op
6-dec-2019

Vraag:

Is er een relatie tussen roken en depressie?

Antwoord:

Ja, er is een sterke relatie tussen roken en depressie.
Rokers hebben vaker te kampen met een depressie dan niet-rokers en mensen met een depressie zijn vaker rokers dan mensen zonder een depressie. In Nederland rookt bijna de helft van de mensen met een depressie. Dat zijn ongeveer 1,5 keer zoveel rokers in vergelijking met de algemene bevolking van 18-64 jaar. Mensen met een depressie leven gemiddeld 7-11 jaar korter dan de algemene bevolking. Geschat wordt dat de helft van deze verhoogde sterfte is toe te schrijven aan de gevolgen van roken. 

De relatie tussen roken en depressie is ingewikkeld. Voor een deel wordt deze relatie verklaard door gemeenschappelijke risicofactoren, zoals werkloosheid, stress of bepaalde genen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat roken de kans vergroot op een latere depressie en omgekeerd dat een depressie de kans vergroot om later te gaan roken. 

Een depressie lijkt ook bij te dragen aan het in stand houden van het roken, mensen met een depressie zijn namelijk minder succesvol in het stoppen met roken dan mensen zonder een depressie. Er zijn géén aanwijzingen dat stoppen of minderen met roken het beloop van een depressie ongunstig beïnvloedt. Integendeel, het risico op een depressie lijkt juist af te nemen. Mensen met een depressie zijn net zo gemotiveerd om te stoppen met roken als mensen zonder een depressie. Stoppogingen onder mensen met een depressie (verleden) zijn echter minder succesvol en indien gestopt is hun kans op een terugval groter. 

Lees er meer over in de Factsheet Roken en depressie.


Zoek opnieuw
Stel uw vraag

Stel een vraag
Scroll naar top