single.php
. . . effecten Heeft stoppen met roken een effect op het beloop van schizofrenie?

Heeft stoppen met roken een effect op het beloop van schizofrenie?

Een duidelijk en veel gerapporteerd effect van roken bij schizofrenie is de interactie met de afbraak van veelgebruikte medicatie, waardoor de dosering hiervan bij rokende mensen met schizofrenie doorgaans hoger is dan bij hen die niet roken. 
Het gevolg hiervan is dat wanneer deze mensen stoppen met roken de dosis van de antipsychotica moet worden bijgesteld: bij gelijkblijvende dosering zou de bloedconcentratie van de medicatie te hoog worden. Door de verlaging van de medicatiedosering valt te verwachten dat bijwerkingen kunnen afnemen, hoewel dit in de geraadpleegde wetenschappelijke literatuur niet werd beschreven. 
Recent onderzoek laat verder zien dat er weinig tot geen aanwijzingen zijn dat stoppen met roken een negatieve invloed op de psychiatrische klachten heeft, maar in dit onderzoek vond men aan de andere kant niet dat de klachten en ernst van de symptomen afnamen nadat mensen met schizofrenie waren gestopt met roken.
Bron: Factsheet Roken en Schizofrenie, Trimbos-instituut, 2013

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top